Browse

Return to School Category

Quick Find

Call No.Title
ESCE-LCF-022The study of economic impact of floating market rate versus monitored rate system---the case of RMB
Student(s)Hou Wanrong (P-07-0589-4); Lei Chi Chio (P-07-0242-3); Li Jiang (P-07-0588-1); Liu Sisi (P-07-0619-1); Zeng Xing (P-07-0584-3)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2010/2011
ESCE-LCF-023An empirical test of the impact of certain factors on capital structure decisions
Student(s)Geng Chao (P-07-0655-1); Wu Teng (P-07-0630-3); Guo Yi (P-07-0233-2); Zheng Yuanyuan (P-07-0622-5)
Advisor(s)梁永生 Leung Wing Sang, Vincent
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2010/2011
ESCE-LCF-024A feasibility study on Asian monetary integration
Student(s)Chen Shizheng (P-07-0645-4); Wang Shuhui (P-07-0587-5); Tian Zizi (P-07-0632-2); Li Jielong (P-07-0620-6); Liao Haining (P-06-0617-2)
Advisor(s)關沾雄 Kwan Jim Hung, Jimmy
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2010/2011
ESCE-LCF-025Financial analysis of GM's bankruptcy and its related implications
Student(s)Wang Shili (P-07-0591-5); Hu Yunjie (P-07-0623-1); Kong Deze (P-07-0631-9); Zheng Jingjing (P-06-0261-7)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2010/2011
ESCE-LCF-010A study on trading strategies in US stock & stock option markets
Student(s)Wang Yang Yan (P-06-0650-3); Wong Kin Nang (P-06-0222-2); Zhou Yan (P-06-0613-4); Jiang Le (P-06-0620-9)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2009/2010
ESCE-LCF-011The use of bollinger bands in mainland China stock market
Student(s)Chen Ruo Xing (P-06-06228); Huang Yan Qiu(P-06-0618-8); Liu Shan(P-06-0625-3); Wen Jing(P-06-0616-9)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2009/2010
ESCE-LCF-012The economic development in Greater China
Student(s)Cheong Ngai Kit(P-05-0303-3); Lou Wai Man (P-05-0268-3); Wang Juan (P-05-0800-3); Wong Hio San(P-06-0199-8); Ho Chi Hang(P-06-0198-2)
Advisor(s)黎子明 Lai Tsz Ming, Terence
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2009/2010
ESCE-LCF-013The effect of Macao government policy to unemployment
Student(s)Cheng Hao Un (P-06-0193-1); Lee Pui I (P-06-0219-5); Wong Ka Ian (P-06-0194-4); Wong Seng Man (P-06-0195-0)
Advisor(s)周經桂 Chao Keng Kuai, Eric
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2009/2010
ESCE-LCF-014Evaluation on the economics performance of propelling domestic demand policy in China
Student(s)Chan Sok I (P-06-0192-5); Cheang Man Leng (P-06-0260-1); Cheong Hei Man (P-06-0257-7); Kuan Wai Fong (P-06-0259-6)
Advisor(s)黃佑美 Vong Iao Mei, Myriam
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2009/2010
ESCE-LCF-015The comparison of prospects and roles of RMB and US dollars in the coming decade
Student(s)Xie Yiwei (P-06-0605-6); Liu Yiyi (P-06-0610-2); Ng Un U (P-05-0272-3); Tang Chan Hou (P-06-0221-6); Lok Ka Seng (P-06-0231-3)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2009/2010
ESCE-LCF-016Foreign exchange rate forecasting model study
Student(s)Huang Xiaohe (P-06-0646-3); Zhou Xingchen (P-06-0611-5); Li Ying (P-06-0608-1); Li Shiwei (P-06-0623-1); Yao Lin (P-06-0615-3)
Advisor(s)關沾雄 Kwan Jim Hung, Jimmy
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2009/2010
ESCE-LCF-017The study of linked exchange rate system in Hong Kong
Student(s)Chen RuiYuan (P-06-0652-2); Gui Yuan (P-06-0655-4); Jiang Li (P-06-0642-2)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2009/2010
ESCE-LCF-003The study on new Macao accounting standards (Implementation and future development of Macao accounting standard)
Student(s)Choi Wei Mei (P-05-0265-8); Cheong Weng U (P-05-0274-2); Hio Loi (P-05-0279-3); Lou Man I (P-05-0284-9); Wong Kam Kun (P-05-0298-4)
Advisor(s)Alice Sou
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2008/2009
ESCE-LCF-004The study of financial tsunami in 2008
Student(s)Lei Chan Kuong (P-05-0295-2); Ku Meng In (P-05-0306-5); Ho Ka Lok (P-05-0286-8); Kuan Chi Chun (P-05-0269-6)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2008/2009
ESCE-LCF-005The study of strategic option trading in the U. S. market
Student(s)Bai Bing (P-05-0754-3); Liu Jun (P-05-0762-1); Lu Xue (P-05-0765-3)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2008/2009
ESCE-LCF-006A study on financial derivative instruments - applications and risk management
Student(s)Li Xiaoxi (P-05-0752-1); Zhou Guanghao (P-05-0763-4); Cheong Sin Ieng (P-05-0263-9); Chan Sok Teng (P-05-0290-8); Lei Chun Wa (P-05-0302-7)
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2008/2009
ESCE-LCF-007The study of warren buffett's investment strategy
Student(s)Kuong Chi Lap (P-04-0039-7); Ng Ngan Mui (P-04-0034-3); Chan Nga Pak (P-05-0282-0); Un Mei Seong (P-05-0283-3); Ng Chi Wa (P-05-0294-6)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2008/2009
ESCE-LCF-008The study of exchange rate system in Macau
Student(s)Chio Sok Leng (P-05-0305-2); Li Nan (P-05-0815-4); Tang Chon Heong (P-05-0288-7)
Advisor(s)黃羨瑜 Huang Xian Yu
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2008/2009
ESCE-LCF-009The credit risk management of corporate loan
Student(s)Cao Zhe Ming (P-05-0760-2); Choi Sut Ieng (P-05-0266-1); Cheong Iok (P-05-0301-1); Lo Un Han (P-05-0259-9); Liu Lu Wen (P-05-0758-1)
Advisor(s)Alice Sou
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2008/2009
ESCE-LCF-001The Impacts Of The Adoption Of International Accounting Standards On Macao-An Exploratory Study
Student(s)SIO FONG HO (P-04-0054-0); LAU WING YEE (P-04-0031-1)
Advisor(s)蔡國權 Choi Kok Kun, Thomas
ProgramBachelor of Accounting & Finance (LCF)
CourseGraducation Project II (MGPO402)
Academic Year2007/2008